ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

                                                                                                                                                                                                                       Μυτιλήνη, 24-5-2016

                                                                                                                                                                                                                       αρ.πρωτ.: 180

ΠΡΟΣ: Μετόχους της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, στην οδό Καραντώνη 6, στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18.00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016, στην ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:
α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
γ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

                                                                                                                Σινάνης Προκόπης