ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

                                                                                                                                                                                                                       Μυτιλήνη, 7-7-2020

                                                                                                                                                                                                                       αρ.πρωτ.: 199

Κύριοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας, Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη, ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, στις 11.00 πμ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:

α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
γ) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το 2019 και για το 2020-2021.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

                         

                                                                                            Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

                                                                                                           Βιόλατζης Ευάγγελος