ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

                                                                                                                                                                                                                       Μυτιλήνη, 6-10-2020

                                                                                                                                                                                                                       αρ.πρωτ.: 311

Κύριοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας, Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη, ημέρα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020, στις 11.00 πμ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:

α) Έγκριση αλλαγής σύνθεσης ΔΣ λόγω παραιτήσεων.
β) Εξουσιοδότηση ΔΣ για ανάληψη πρωτοβουλίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του καταστατικού.
γ) Τροποποίηση καταστατικού στα Άρθρα που χρήζουν αλλαγών.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

                         

                                                                                            Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

                                                                                                           Βιόλατζης Ευάγγελος