Για Ιδιώτες - Δυνατότητα για ανάλυση δειγμάτων νερού και λυμάτων

Το Εργαστήριο Ελέγχου Νερών – Λυμάτων ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και επιχειρηματίες των Νησιών της Περιφέρειας μας, ότι υπάρχει η δυνατότητα για ανάλυση δειγμάτων νερού και λυμάτων.

Τα αποτελέσματα καλύπτονται από την Πιστοποίηση του Εργαστηρίου κατά ISO 17025:2005, ενώ το κόστος των αναλύσεων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες για το είδος των αναλύσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν όσο και για τον τρόπο δειγματοληψίας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρείας ή μέσω της Ιστοσελίδας.

Σας ευχαριστούμε