Αρχική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας.

Η εταιρία μας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ιστότοπο ο οποίος θα προσφέρει ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως με τον τρόπο αυτό, θα έχουμε αμεσότερη επαφή τόσο με όσες και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τις προσφερόμενες από την εταιρία υπηρεσίες, όσο και την εν γένει προσφορά της στους κατοίκους των  νησιών μας.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι εύχομαι η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου να είναι χρήσιμη και εποικοδομητική.

Βιόλατζης Ευάγγελος
Πρόεδρος ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

Π.Ε.Α. Βορείου Αιγαίου Α.Ε.

Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, είναι μία Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 265 του Ν 3463/2006, με σκοπούς όπως:

  • Λειτουργία του εργαστηρίου δοκιμών.
  • Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών.
  • Υλοποίηση έργων και προμηθειών.
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης.
  • Διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.
  • Υλοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της Περιφέρειας.

Δραστηριότητες

Π.Ε.Α.Β.Α.

Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της περιφέρειας.

Ενημέρωση