Εργαστήριο Δοκιμών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

Ένα από σημαντικότερα εγχειρήματα, πρωτοποριακό σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο με τεράστια συμβολή στη δημόσια υγεία των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου, είναι η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερών (πόσιμων & θαλάσσιων).

Στο μακρινό 1989 η τότε ΤΕΔΚ Ν.Λέσβου και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση του Νομού, θεώρησε ότι ο καλύτερος τρόπος για την ανάδειξη του κοινωνικού έργου μιας Αναπτυξιακής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης, όπως η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του νερού, ενός υπέρτατου κοινωνικού αγαθού, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας ενός αξιόπιστου ελεγκτικού μηχανισμού που θα παρακολουθούσε συστηματικά μια σειρά ευαίσθητων παραμέτρων ποιότητας και έγκαιρα θα προειδοποιούσε τους υπεύθυνους ύδρευσης για κινδύνους και άμεσες παρεμβάσεις. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών αρχικά με το

Μικροβιολογικό και κατόπιν με το Φυσικοχημικό τμήμα του Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νέρων προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ποιότητα του Νερού στον Νομό της Λέσβου. Η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί αλλά συνεχίστηκε από την εταιρεία η οποία συστηματικά προσπαθεί να επεκτείνει την περιοχή δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου σε όλους τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα επεκτείνει και τους τομείς παρέμβασης του Εργαστηρίου επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του.Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τους γεωπόνους της περιφέρειας εντοπίσαμε την ανάγκη για καταγραφή της ποιότητας του καλλιεργήσιμου εδάφους και της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά προσφέροντας έτσι υπηρεσίες στους παραγωγούς, που πλέον μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις ανάγκες τους σε λίπανση. Γίνετε διάγνωση της γονιμότητας των εδαφών με σκοπό την ορθή και στοχευμένη λίπανση των εδαφών και συνδυασμός των αποτελεσμάτων εδαφολογικής δόκιμης με την φυλλοδιαγνωστική για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τροφοπενιών στις καλλιέργειες. Αυτό μεταφράζεται σε οικονομία από την αγορά περιττών ή ανεπιθύμητων λιπασμάτων και βελτιωτικών σκευασμάτων, σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων, σε ανταγωνιστικότερη καλλιέργεια αλλά τελικά σε προστασία του περιβάλλοντος, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Με σκοπό το Εργαστήριο να προσφέρει ποιοτικά αξιόπιστα και νομικά έγκυρα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιεί, προχώρησε στη διαπίστευση του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ), που είναι ο εθνικός φορέας διαπίστευσης βάσει του Ν.3066/2002, ως ικανό , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, να εκτελεί δοκιμές με το πιστοποιητικό διαπίστευσης Αρ.649/2010-2020. (http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=41001)

Το Εργαστήριο απευθύνεται:

– Στους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι οποίοι μέσα από το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των νερών τους ικανοποιούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και έχουν μια διαχρονική εικόνα της ποιότητας των νερών τους παίρνοντας όπου χρειάζεται προληπτικά μέτρα.

– Σε Ιδιώτες

Οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των γεωτρήσεων ή των πηγαδιών τους. Σε αυτό το σημείο το εργαστήριο έχει την πείρα να καθοδηγήσει τον πελάτη για τις απαιτούμενες δοκιμές αποφεύγοντας έτσι άχρηστες χρεώσεις .
Να πραγματοποιήσουν εδαφολογικές αναλύσεις προκειμένου να γνωρίζουν τη σύσταση των εδαφών των ιδιοκτησιών τους.

– Στους Επιχειρηματίες

Που στα πλαίσια εφαρμογής των συστημάτων διακρίβωσης ISO είναι υποχρεωμένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν αναλύσεις νερού – λυμάτων σε διαπιστευμένο Εργαστήριο.
Στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, που με τις εξειδικευμένες αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής μπορούν να κάνουν στοχευμένες λιπάνσεις και βελτιώσεις στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων τους, αποφεύγοντας τις μολύνσεις του υδροφόρου ορίζοντα και τα κόστη λανθασμένων παρεμβάσεων.

– Σε Δημόσιους φορείς

Όπως Νοσοκομεία και Στρατόπεδα που θέλουν να ελέγχουν την ποιότητα του νερού που παρέχουν στις δομές τους.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αυτοματοποίηση και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά και η συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού του Εργαστηρίου, που συμμετέχει τακτικά σε εκπαιδεύσεις, όπως και σε διακρατικά προγράμματα επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Στόχος όλα αυτά τα χρόνια η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές για την τοπική μας κοινωνία.

Οι αναλύσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά τμήμα είναι:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Μικροβιολογικό Τμήμα του εργαστηρίου, υποστηρίζει το μικροβιολογικό έλεγχο τόσο των Πόσιμων νερών με προέλευση από δίκτυα, γεωτρήσεις και πηγάδια, όσο και τον έλεγχο Θαλάσσιων νερών και πιο συγκεκριμένα των ακτών κολύμβησης των νησιών μας.
Το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης αφορά Πόσιμα και θαλάσσια νερά και συγκεκριμένα τις παρακάτω αναλύσεις:

 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση των ολικών κολοβακτηριοειδών και της E. coli, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016.
 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22 0C και 36 0C, ISO 6222:1999.
 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων, ISO 7899-2:2000.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Φυσικοχημικό τμήμα του Εργαστηρίου υποστηρίζει φυσικοχημικές αναλύσεις σε πόσιμα νερά και σε λύματα. Πρόσφατα έχει επεκτείνει τις δυνατότητες του σε αναλύσεις εδαφών και σε φυλλοδιαγνωστική.

Πιο αναλυτικά οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στον έλεγχο των νερών είναι:

Χημικοί παράμετροι – Πόσιμο νερό

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Φθοριούχα - F
 • Νιτρικά - NO3
 • Νιτρωδη - NO2
 • Ασβέστιο - Ca
 • Μαγνήσιο - Mg
 • Αμμωνιακά - NH4
 • Θειικά - SO4
 • Χλωριούχα - Cl
 • Ολικά διαλυμένα Στερεά - TDS
 • Ολική σκληρότητα -
 • Νάτριο - Na
 • Κάλιο - K
 • Αντιμόνιο - Sb
 • Αρσενικό - As
 • Αλουμίνιο - Al
 • Βόριο - B
 • Κάδμιο - Cd
 • Χαλκός - Cu
 • Μόλυβδος - Pb
 • Μαγγάνιο - Mn
 • Υδράργυρος - Hg
 • Νικέλιο - Ni
 • Σελήνιο - Se
 • Σίδερο - Fe
 • Διοξείδιο του πυριτίου - SiO2
 • Αλκαλικότητα
 • Χρώμα
 • Θολερότητα
 • Κυανιούχα - CN
 • Μυρωδιά
 • Υπολειμματικό Χλώριο

Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα του εδάφους είναι:

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Ανθρακικό Ασβέστιο %
 • Οργανική Ουσία
 • Μηχανική Σύσταση
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Βόριο
 • Σίδηρος
 • Νιτρικά
 • Ψευδάργυρος

Οι αναλύσεις στον τομέα της φυλλοδιαγνωστικής είναι:

 • Ολικό Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Βόριο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Tο Εργαστήριο συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα όπως με το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις:

Antibiotic resistant E. coli in drinking water: resistance to quinolones and 2nd generation cephalosporines (2017). Poster. BioMicroWorld2017 Conference – 18-20 October 2017 Madrid Spain.

Spread of antibiotic resistance in aquatic environments: E. coli as a case study (2018). 3rd EWaS International Conference, 27-30 June, 2018 Lefkada, Greece.

Efstratiou Maria Adamantia 1,*, Marina Bountouni 1 and Efthimios Kefalas (2018). Spread of Antibiotic Resistance in Aquatic Environments: E. coli as a Case Study. MDPI Proceedings 2018, 2, 693; doi:10.3390/proceedings 2110693