Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Π.Ε.Α. Β.Α. Α.Ε.

Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, είναι μία Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 265 του Ν 3463/2006.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Π.Ε.Α.Β.Α.

Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της περιφέρειας.