Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Διεύθυνση

Καραντώνη 6 Μυτιλήνη,
Τ.Κ.81100 Λέσβος, Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 22510 29570
+30 22510 27333

Ηλ. Ταχυδρομείο

info @ peava.gr

Ωράριο Επικοινωνίας

Δευτέρα με Παρασκευή – 9:00 με 14:00

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ