Ανάλυση πόσιμου νερού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 2-6-2015

Αρ. πρωτ.: 158

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ΑΕ, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης, αποφάσισε σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους Δημάρχους την επέκταση των αναλύσεων πόσιμου νερού σε όλα τα μικρά Νησιά του Βορείου Αιγαίου, Άγιο Ευστράτιο, Οινούσσες, Ψαρά και Φούρνους.
Οι αναλύσεις θα γίνονται στο Πιστοποιημένο Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της εταιρείας στα πλαίσια ικανοποίησης της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας από 16/5/2014 (αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ42736).
Στόχος τη εταιρείας είναι η σταδιακή κάλυψη ολόκληρου του Β. Αιγαίου με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β. Αιγαίου ΑΕ
Σινάνης Προκόπης