Category Archives: Προκηρύξεις

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε. επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)»...
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)...