Δυνατότητες και Δράση του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 29-9-2016

αρ.πρωτ.: 305

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μυτιλήνη την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, Εσπερίδα με θέμα:
«Δυνατότητες και Δράση του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ».
Η Εσπερίδα έγινε από την ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και το Δήμο Λέσβου.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Σινάνης παρουσιάσε την πορεία του Εργαστηρίου και της εταιρείας, τους στόχους αυτής και δράσεις Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης που έχουν πραγματοποιηθεί.
Στις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που έγιναν από την κα Γκόγκα Ναταλία, Χημικό Μηχανικό του Εργαστηρίου, την κα Ραλού Τσίγγου εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ και τον κ. Βασίλη Γάλλο εκ μέρους των Γεωτεχνικών, παρουσιάστηκαν τα θέματα των εδαφολογικών αναλύσεων και της φυλλοδιαγνωστικής, που πλέον γίνονται από το Εργαστήριο Δοκιμών της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, σε σχέση με τη σωστή λίπανση – άρδευση των καλλιεργειών, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς και για την προστασία των αγρών και του περιβάλλοντος
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από το Εργαστήριο Δοκιμών τηλ: 2251029570-27333 ή τους γεωτεχνικούς που στην πλειοψηφία τους τίμησαν τη διοργάνωση με την παρουσία τους.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Προκόπης Σινάνης