Συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 4-10-2017

αρ.πρωτ.: 311
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική ήταν η προηγούμενη εβδομάδα για την Αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β.Αιγαίου (ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ), καθώς συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την έρευνα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών ελαιολάδου στα νησιά μας.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το ενδεχόμενο ένταξης μιας πρότασης, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο Π.Α.Α 2014-2020.
Τέλος υπεγράφη μια νέα συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Χίου, που θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων στο γειτονικό μας νησί. Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια επέκτασης του Εργαστηρίου Δοκιμών της εταιρείας στο γειτονικό μας νησί και πιστεύουμε ότι θα είναι η αρχή περαιτέρω συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Προκόπης Σινάνης