Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 17-5-2018

αρ.πρωτ.: 144

ΠΡΟΣ: Μετόχους της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, στην οδό Καραντώνη 6, στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14.00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018, στην ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:
α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
γ) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το 2017 και για το 2018-2019.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Σινάνης Προκόπης