Τοποθέτηση σετ οργάνων Παιδικής Χαράς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121751542000

Μυτιλήνη, 27-7-2018

αρ.πρωτ.: 220
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας παραδόθηκε και ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ενός σετ οργάνων Παιδικής Χαράς, στη Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου.
Τα όργανα είναι πιστοποιημένα για την ασφάλεια και την καταλληλότητα τους και επιλέχθηκαν σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ θα συνεχίσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, την πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Νησιών μας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Προκόπης Σινάνης