Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2018

Λάβετε γνώση σχετικά με την ανακοίνωση, πρόσκληση και ισολογισμό της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου, για το οικονομικό έτος του 2018…

Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Ισολογισμός