Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 6-6-2019

αρ.πρωτ.: 167

ΠΡΟΣ: Μετόχους της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, στην οδό Καραντώνη 6, στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14.30.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:
α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
γ) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το 2018 και για το 2019-2020.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Σινάνης Προκόπης