Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 7-7-2020

αρ.πρωτ.: 199

ΠΡΟΣ: Μετόχους της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας, Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη, ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, στις 11.00 πμ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:
α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
γ) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το 2019 και για το 2020-2021.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Βιόλατζης Ευάγγελος