Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2020

Λάβετε γνώση σχετικά με την ανακοίνωση, πρόσκληση και ισολογισμό της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου, για το οικονομικό έτος του 2020…

Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Ισολογισμός