Μιχάλης Κ.

Το εργαστήριο ελέγχου της ΠΕΑΒΑ πραγματικά ήταν το βοήθημα που χρειαζόμουν… χάρη στο έλεγχο του νερού και του χώματος κατάφερα να βρω πιο ήταν το πρόβλημα, να το λύσω με τα κατάλληλα εδαφοβελτιωτικά και να αυξήσω απίστευτα την παραγωγή των χωραφιών μου!