Συνεργασία Εργαστήριο Ελέγχου Νερών και Εδαφών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 25-8-2015

αρ.πρωτ.: 277

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Περιφέρειας Β.Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήταν η παρουσίαση της πρότασης συνεργασίας που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας ανάμεσα στο Εργαστήριο Ελέγχου Νερών και Εδαφών που ανήκει στην ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ και στο Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης που βρίσκεται στο Κάτω Τρίτος.
Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο συνεργασίας που παρουσιάστηκε, το Εργαστήριο Ελέγχου Εδαφών θα αναλάβει το κομμάτι της ανάλυσης και της σύστασης των εδαφών με τη συνέπεια και την εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της ανάλυσης νερών, ενώ το Εργαστήριο Ελαιολάδου με την εμπειρία και τη δυνατότητα της συνεργασίας με άλλα ερευνητικά τμήματα της υπηρεσίας του που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει στην αγροτική ανάπτυξη του τόπου μας.
Στη συγκεκριμένη πρόταση που θα ωριμάσει το επόμενο διάστημα με στόχο την υποβολή της στο νέο ΕΣΠΑ, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τοπικών ποικιλιών της ελιάς στο Νησί μας και των δυνατοτήτων που ενδεχομένως προκύψουν για ξεχωριστή διαλογή του προϊόντος και ξεχωριστή τυποποίηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθιέρωση τοπικής ποικιλίας ελιών και ελαιολάδου για τη Λέσβο, πράγμα που σήμερα δεν υπάρχει. Στην πρόταση πέρα από τους δύο φορείς που θα συνεργαστούν σε ερευνητικό επίπεδο, θα γίνουν εργασίες και αναλύσεις πεδίου απαραίτητα σε συνεργασία με ομάδα παραγωγών.
Ομόφωνα υπήρξε αποδοχή της πρότασης συνεργασίας και εκφράστηκε η διάθεση των μελών του ΔΣ για επέκταση του αντικειμένου και σε άλλα είδη αγροτικής καλλιέργειας της Περιφέρειας μας, όπως τους αμπελώνες αλλά και γενικότερα η εδαφολογική κάλυψη περισσότερων Νησιών της Περιφέρειας μας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
Προκόπης Σινάνης