Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2019

Λάβετε γνώση σχετικά με την ανακοίνωση, πρόσκληση και ισολογισμό της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου, για το οικονομικό έτος του 2019…

Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Ισολογισμός